Wałcz

Miasto założone w 1303 roku przez margrabiów brandenburskich, zyskało także w początkach XIV wieku  warowny zamek. Był to ważny i silny punkt obrony granicy Nowej Marchii biegnącej wzdłuż rzeki Gwdy. W 1378 r. zamek szczęśliwie ominęły płomienie pożaru, który ogarnął całe miasto. W roku 1407 Wałcz zdobyli Krzyżacy, ale załoga zamkowa dowodzona przez starostę Mikołaja Czarnkowskiego nie poddała się i obroniła warownię. Podobnie odparto oblężenie Krzyżaków w 1409 r. Potem zamek przeszedł w ręce Jana Wedla, który otrzymał go we władanie od króla Kazimierza Jagiellończyka. Później podupadł, a jeszcze w XVIII stuleciu widoczne były ruiny warowni. Do dzisiaj jednak nie zachowały się po niej ślady.  Przypuszcza się, że zamek znajdował się na półwyspie na Jeziorze Zamkowym lub w miejscu dzisiejszego sądu.

W pobliżu: Stare Drawsko - Drahim (44 km), Tuczno (31 km)

 Powrót 

  © Xezaar