Szczecin

Galeria w wieży >>>

Dzisiejszy wygląd zamek zawdzięcza renesansowym przebudowom księcia Bogusława X i jego potomków na przełomie XV i XVI w. Pierwotną warownię zaczął wznosić książę Barnim III w drugiej połowie XIV wieku,  a prace kontynuowali jego następcy. Zamek posiadał dwa dziedzińce otoczone skrzydłami oraz trzy wieże: Dzwonów, Więzienną i Zegarową. Był rezydencją książąt pomorskich, aż do ostatniego przedstawiciela linii rodowej - Bogusława XIV, który zmarł w 1637 roku. Potem zamek był w rękach szwedzkich, a następnie także brandenburskich i pruskich, powoli staczając się w ruinę. W 1842 r. wyburzono krużganki, ale jeszcze poważniejszych zniszczeń doznał zamek podczas II wojny światowej. Później został odbudowany  i obecnie jest przykładem renesansowego zamku-pałacu  z elementami gotyckiej architektury.
Mieści dzisiaj Muzeum - Zamek Książąt Pomorskich z kryptą grobową książąt.

W pobliżu: Krzywnica (51 km), Maszewo (49 km), Swobnica (59 km)

 Powrót 

  © Xezaar