Maszewo

Niewielkie resztki murów są pozostałością XIII-wiecznego  rycerskiego zamku rycerzy księcia Barnima I.  Zniszczony w XV wieku, został odbudowany, ale już w połowie następnego stulecia został opuszczony i szybko legł w ruinie. Zachowanymi  resztkami są fragmenty murów przyziemia.

W pobliżu: Dobra (23 km), Krzywnica (13 km), Płoty (40 km)

 Powrót 

  © Xezaar