Maciejewo

Pierwotny zamek zbudowali Flemingowie, przypuszczalnie pod koniec XIV wieku.  Jednak późniejsze jego losy nie są udokumentowane. Było to skromne założenie z jednym, prostokątnym budynkiem mieszkalnym, być może o charakterze wieży mieszkalnej, o wymiarach 15 x 18 m , który otoczony był obwodem wałów (25 x 33 m, zwężającego się od południowego zachodu do 20 m) i fosą. Jeszcze w XIX wieku stał tutaj przebudowany dom, ale do dzisiaj zachowały się zaledwie niewielkie pozostałości kamiennej podstawy.  Nasyp z resztkami muru znajduje się około 200 m na południe od wsi.

W pobliżu: Dobra (22 km), Krzywnica (24 km), Maszewo (6 km), Nowogard (16 km)

 Powrót 

  © Xezaar