Łobez

Nad Regą, kasztelan kołobrzeski Borek,  zbudował zamek w drugiej połowie XIII wieku.  Znajdował się na północny - wschód od dzisiejszego miasta. Był skromnym założeniem, obejmującym dom mieszkalny otoczony wałami i niezbyt rozległe przedzamcze. Zniszczony w pożarze w 1670 roku, nie został już odbudowany, a w 1832 roku rozebrano jego pozostałości. Nie zachowały się ślady  tej dawnej warownej siedziby.

W pobliżu: Dobra (23 km), Strzmiele (8 km)

 Powrót 

  © Xezaar