Koszalin

Początki pierwszego murowanego założenia obronnego sięgają drugiej połowy XIII w.  kiedy to w zamku nad Dzierżęcinką rezydowały siostry zakonu cystersek, a potem biskupi z Kamienia Pomorskiego. Wykorzystując stare mury średniowiecznej warowni książę szczeciński Kazimierz  wybudował w drugiej połowie XVI w. nowy, renesansowy zamek.  Był on siedzibą rodu, aż do ostatniego potomka, po którym zamek przejęli Brandenburczycy (w XVII w.). Nieszczęśliwy pożar na początku XVIII stulecia doprowadził do ostatecznego upadku znaczenia zamku i został on zburzony, a na jego miejscu powstał budynek sądu, wykorzystujący fundamenty i ściany renesansowej rezydencji. To właśnie jedna z nich, ściana kaplicy z portalem z XIV wieku,  przetrwała do dziś jako widomy ślad średniowiecznej przeszłości Koszalina.

W pobliżu: Karlino (29 km), Płoty (51 km), Świdwin (34 km)

 Powrót 

  © Xezaar