Jadwiżyn

Na prawym brzegu rzeki Drawy stał zamek rycerski, którego wznieśli prawdopodobnie w XIV wieku Wedlowie.  Założenie na planie regularnym oplecione było fosą, wałem i drugą fosą! Niestety nie prowadzono w Jadwiżynie badań archeologicznych i trudno szukać konkretnych śladów  warowni.

W pobliżu: Mirosławiec (11 km), Tuczno (17 km)

 Powrót 

  © Xezaar