Człopa

Tylko sztuczne wzniesienie mogło wynieść budowlę zamkową ponad okoliczne pola i łąki. W końcu XIII w. rycerska rodzina Czarnkowskich otrzymała od księcia Przemysława II Człopę wraz z pozwoleniem na postawienie warownej twierdzy, która powstała prawdopodobnie na przełomie XIII i XIV w.  Niedługo potem ziemie nad Notecią zagarnęli margrabiowie brandenburscy, a Człopę przejęli członkowie niemieckiej rycerskiej rodziny Wedlów. W 1368 r. król Kazimierz Wielki zdobył zamek i przyłączył z powrotem do Polski. Dziesięć lat później warownia wytrzymuje napad Pomorzan, ale w 1406 r. niestety ulega sile Krzyżaków, którzy niszczą zamek podczas zdobywania Nowej Marchii. Po 1411 r. Człopa ponownie w granicach królestwa polskiego, będąc potem w posiadaniu rodów Gębickich, Naramowskich i Sułkowskich. Do dzisiaj zachowały się pozostałości murów  zamku.

W pobliżu: Jadwiżyn (29 km), Tuczno (13 km)

 Powrót 

  © Xezaar