Boleszkowice

Na dawnej wyspie, pośród moczarów nieopodal dzisiejszej wsi, powstała w drugiej połowie XIII w.  rycerska warownia broniąca południowego pogranicza Nowej Marchii i drogi wiodącej do Szczecina. Pierwotnie w tym miejscu stał drewniany zamek rycerza Kiliana i stąd miała pochodzić wczesna nazwa Boleszkowic - Kiliansburg. Gdy gród dostał się w ręce Brandenburczyków, właścicielami zamku stali się rycerze Uchtenhagenowie (1252) i to oni wznieśli murowany budynek mieszkalny, którego mury po części zachowały się do dziś. Jedynymi obwarowaniami były ziemne wały. W XV w. zamek opuszczono i wkrótce popadł w ruinę. Zachowały się szczątki   kamienno-ceglanych murów przyziemia.

W pobliżu: Chwarszczany (7 km), Moryń (22 km)

 Powrót 

  © Xezaar