Wyszyna

Galeria w wieży >>>

Renesanowy zamek wzniesiony został w XVI wieku  jako czworoboczne założenie, chronione sześcioma basztami i otoczone fosą. Wysadzony w powietrze w 1770 r. podczas walk konfederatów barskich. Zachowały się dwie ośmioboczne baszty, z jednym skrzydłem mieszkalnym,  a także fragmenty fosy  (aktualnie wykorzystanej na stawy).

W pobliżu: Gosławice (30 km), Koło (22 km)

 Powrót 

  © Xezaar