Wieleń Północny

Silny gród Pomorzan dawniej zwany Velunem, zdobył Bolesław Krzywousty i przeznaczył go na siedzibę kasztelana. Murowany zamek powstał przypuszczalnie w XIII wieku.  Z biegiem czasu był przebudowywany i zmieniał swój wygląd. Sapiehowie, którzy rządzili Wieleniem w XVIII wieku, przebudowali  dawny zamek na reprezentacyjny pałac  z parkiem. Pod koniec XX wieku postanowiono poddać pałac renowacji.

W pobliżu: Ostroróg (54 km), Sieraków (43 km)

 Powrót 

  © Xezaar