Rydzyna

Galeria w wieży >>>

Gotycki zamek wzniósł na początku XV w. Jan z Czerniny  herbu Wierzbno. Było to założenie na planie kwadratu, z wewnętrznym dziedzińcem. Zamek usytuowany został 500 m. na wschód od rynku miejskiego, otaczały go rozległe moczary doliny Rowu Polskiego. W końcu XVII w. na murach zamku średniowiecznego arch. J.S. Belotti zbudował zamek barokowy, rezydencję Rafała Leszczyńskiego, wielkiego podskarbiego koronnego. Ok. 1700 r. cześć zachodnią zamku przebudował Pompeo Ferrari, architekt króla Polski Stanisława Leszczyńskiego. Zamek Leszczyńskich znacznie ucierpiał w 1707 r. w czasie trwania wojny północnej. Do dawnej świetności doprowadzony został po 1738 r. przez nowego właściciela Aleksandra Józefa Sułkowskiego i jego architekta K.M. Frantza. Ok. 1770 r. Sala Balowa zamku otrzymała wystrój klasycystyczny. Zamek przetrwał w oryginale do pożaru w styczniu 1945 r. Ocalały wówczas jedynie mury obwodowe i "pamiętające" czasy Jana z Czerniny średniowieczne przyziemie. W latach 1970 – 1989 zamek został odbudowany, zrekonstruowano  też bogaty XVII wieczny wystrój sztukatorski i malarski sal reprezentacyjnych. W Zamku w Rydzynie obecnie mieści się centrum konferencyjno-hotelowe.
Zamek udostępniany jest do zwiedzania.

W pobliżu: Koźmin (59 km), Krobia (22 km)

 Biograf 

 Powrót 

  © Zdzisław Moliński, Xezaar