Opatówek

Nad rzeką Cienią, arcybiskup  gnieźnieński Jakub Bogoria Skotnicki,  wybudował w 2 połowie XV wieku  warowną siedzibę. Kilkukrotnie przebudowy nie zadowoliły XIX-wiecznego właściciela zamku - generała Józefa Zajączka, który częściowo wyburzył starą budowlę, wznosząc na jej miejscu pałac. W murach nowej rezydencji zachowały się fragmenty fundamentów i pozostałości pierwotnych murów,  a także elementy fortyfikacyjne okalające założenie.

W pobliżu: Gołuchów (32 km), Kalisz (10 km), Ostrzeszów (47 km)

 Powrót 

  © Xezaar