Konin

W zachodniej części miasta w XIV w.  zamek założył król Kazimierz Wielki, o czym donoszą kroniki Janka z Czarnkowa i Jana Długosza. Był usadowiony na kępie - być może sztucznie usypanej - i rozplanowany na regularnym czworoboku. Zbudowany z cegły, z elementami kamiennymi, posiadał wysoką ośmioboczną wieżę oraz budynek mieszkalny. Otoczony był zewnętrznym murem i fosami, z którymi stykały się obwarowania miejskie. Bramę umieszczono od północy, a zamek prawdopodobnie posiadał dostęp niezależny od miasta. Zamek uległ zniszczeniu podczas wojen ze Szwedami, a pozostałą ruinę doszczętnie rozebrano w 1818 r. Nie zachowały się  do naszych czasów nawet ślady.

A jednak w mieście jest budowla nazywana zamkiem. Jest to jednak dwór obronny,  wzniesiony w latach 1420 - 1426 przez poznańskiego biskupa Andrzeja Łaskarza  herbu Godzięba. Była to bezwieżowa budowla, otoczona murem (pierwotnie z bramą wjazdową) i fosą. Po remoncie przeprowadzonym w latach 1978-1986, urządzono tu siedzibę Muzeum Okręgowego (otwarcie dla zwiedzających 30 listopada 1986 roku).

W pobliżu: Gosławice (6 km), Koło (29 km), Wyszyna (22 km)

 Powrót 

  © Xezaar