Koło

Galeria w wieży >>>

Królewski zamek nad Wartą powstał w XIV w.  na polecenie króla Kazimierza Wielkiego.  Prostokątne założenie posiadające potężną okrągłą wieżę, było jedną z ciągu warowni strzegących północnych krańców królestwa przed zaborczymi sąsiadami - Brandenburczykami i Krzyżakami. Zniszczony podczas wojen ze Szwedami w XVII w. nie został odbudowany, a w XIX stuleciu przeznaczono go do rozbiórki. Z mocnej niegdyś warowni ostały się  zaledwie fragmenty wysokiego muru obwodowego  oraz okrągłej wieży,  u podstawy prostokątnej.

W pobliżu: Borysławice Zamkowe (13 km), Wyszyna (22 km), Gosławice (35 km)

 Powrót 

  © Xezaar