Kępno

Nad rzeką Samicą, wśród bagnistych łąk, powstał prawdopodobnie w XIV w.  murowany zamek, wzniesiony przez Kazimierza Wielkiego. W 1365 r. jeden z dokumentów króla-budowniczego nazwał budowlę „castrum nostrum regale". Potem warownię otrzymał na siedzibę kasztelan poznański o wdzięcznym imieniu Wierzbięta, w 1563 r. zaś zamek dołączył do listy dóbr rodu Tomickich. Przez kolejne stulecie swego istnienia zamek był przebudowywany - m.in. źródło z 1546 r. wspomina o fortalitium, co wskazuje na przeprowadzoną wcześniej modernizację elementów obronnych. W XVII w. został jednak zniszczony. Zachowały się  jedynie niewielkie fragmenty murów.

W pobliżu: Krotoszyn (62 km), Ostrzeszów (18 km)

 Powrót 

  © Xezaar