Gołańcz

Galeria w wieży >>>

Na północno - wschodnim brzegu Jez. Smolary stoją ruiny rycerskiego zamku, zbudowanego przez ród Pałuków w 2 połowie XIV w.  Wzniesiony na planie prostokąta (17 x 11 m) budynek mieszkalny, otoczono początkowo wałem z palisadą, a potem ceglanym murem z kolistą wieżą w północno - zachodnim narożu. Zamek często zmieniał właścicieli - w XV w. był w rękach rycerzy Grudzińskich, potem Smoguleckich, po potopie szwedzkim i odbudowie ze zniszczeń, stał się własnością i siedzibą generała F.Fleminga, potem zaś Przebendowskich i Mielczyńskich, a po rozbiorach znalazł się u Czarnieckich. Był to już rok 1834 i jeszcze zaledwie kilku lat było trzeba, aby podupadłą rezydencję opuszczono. Zachowana jest w znacznej części wieża  mieszkalna, a także fragmenty murów, bramy  oraz podstawy wieży obronnej.

W pobliżu: Kórnik (47 km), Krajenka (48 km)

 Powrót 

  © Xezaar