Gniezno

Nad Jeziorem Jelonek zachowały się niewielkie pozostałości zamku zbudowanego w połowie XIV w.  przez arcybiskupa Jarosława Bogorię Skotnickiego. Początkowo był tu książęcy gród Władysława Odonica. O tej wczesnej warowni wspominają źródła, opisując nieudane oblężenie wojsk Henryka Brodatego w 1236 r. Arcybiskupia siedziba, zaprojektowana na planie regularnym, stanowiła zwarte założenie z dużym domem mieszkalnym i przypuszczalnie jedną wieżą. Kilkukrotnie przebudowywany (na pewno po 1613 i po 1724), został opuszczony w 1830 roku, a następnie rozebrany. Do dzisiaj zachowały się jedynie fragmenty murów,  będące aktualnie częścią zabudowań przy ul. kanclerza Łaskiego.

W pobliżu: Kórnik (47 km), Pyzdry (35 km)

 Powrót 

  © Xezaar