Borysławice Zamkowe

Galeria w wieży >>>

Nad rzeką Rgilówką stoją ruiny rycerskiej warowni z około 1423 r.  Fundatorem był arcybiskup Wojciech Jastrzębiec,  który zaplanował budowlę na planie czworoboku z dziedzińcem. Jeszcze przed końcem XV w. zamek rozbudowano, a następnie także w XVI i na początku XVII wieku. Należał do rodu Jastrzębców, a potem Russockich, Gembickich i Szczawińskich. Uległ zniszczeniu w czasie potopu szwedzkiego w 1656 i w XVIII w. popadł w ruinę. Zachowały się fragmenty budynku  mieszkalnego, wieży bramnej  z przedbramiem, a także część murów obwodowych.

W pobliżu: Koło (13 km), Przedecz (15 km)

 Powrót 

  © Xezaar