Reszel

Galeria w wieży >>>

Gotycki zamek zbudowany w latach 1350 - 1375  przez biskupa warmińskiego Henryka II Sorboma.  Wzniesione nad brzegiem Sajny kwadratowe założenie, posiadało dwa skrzydła mieszkalne oraz potężną wieżę o planie koła, pełniąc swą rolę biskupiej siedziby, aż do I rozbioru Polski (1772). Potem przekształcony w pruskie więzienie (1783 - 1807), a po pożarze w 1807 r. i odnowieniu zniszczonych fragmentów, częściowo zaadaptowany na potrzeby gminy ewangelickiej. Zachowały się niemal wszystkie gotyckie elementy pierwotnego założenia.
Obecnie mieści się tutaj muzeum i galeria sztuki ludowej Warmii i Mazur.

W pobliżu: Bezławki (10 km), Kętrzyn (19 km), Szestno (20 km)

 Powrót 

  © Xezaar