Pisz

Galeria w wieży >>>

Zamek nad Pisą na jej prawym, bagnistym brzegu, powstał w pierwszej połowie XIV w.  wzniesiony przez Krzyżaków  na planie prostokąta z wewnętrznym dziedzińcem. Zarządzany był przez prokuratora. Po zniszczeniach w granicznych walkach z Litwinami (1361 i 1366), zamek w 1378 r. wzmocniono, przede wszystkim przebudowując jego dotychczasowe elementy drewniane na murowane. Kolejne prace modernizacyjne przeprowadzono w roku 1431, co niewątpliwie było skutkiem często powtarzających się ataków z Mazowsza, szczególnie po roku 1410. Spłonął w czasie wojny trzynastoletniej w 1455 r., a potem też w XVII stuleciu. Za każdym razem odbudowywany. W 1787 r. znalazł jeszcze jednego właściciela, ale już w XIX w. został rozebrany. Pozostałości dawnego zamku spłonęły jeszcze w 1945 r. Zachowały się fragmenty murów.

W pobliżu: Giżycko (54 km), Ełk (53 km), Ryn (54 km)

 Powrót 

  © Xezaar