Morąg (1)

Galeria w wieży >>>

Nad Jeziorem Morąskim, w miejscu dawnej drewnianej warowni z XIII wieku, Krzyżacy zbudowali w pierwszej połowie XIV wieku  gotycki zamek. Regularne założenie posiadało wewnętrzny dziedziniec okolony czterema skrzydłami, a całość otaczała fosa. Był siedzibą wójtów krzyżackich, potem komturów, a wreszcie - gdy zamek przeszedł w ręce polskie - książęcych starostów. Jak większość zamków pod zaborem pruskim, tak i morąski nie zaznał dobrych czasów i w XVIII wieku popadł w ruinę, a w następnym stuleciu został rozebrany. Zachowane jest jedno skrzydło  pierwotnego założenia oraz fragmenty murów. 

W pobliżu: Miłakowo (29 km), Morąg (2) (0 km), Ostróda (28 km)

 Powrót 

  © Xezaar