Jeziorany

W zakolu rzeku Symsarny powstał około połowy XIV wieku  gotycki zamek, zbudowany przez biskupów - Jana I z Miśni i Jana Stryprocka.  W 1472 roku zniszczone zostało przedzamcze, a podczas wojny trzydziestoletniej i najazdu szwedzkiego (XVII wiek) został zdewastowany cały zespół. Odbudowano go później i jeszcze przez ponad sto lat (do I rozbioru Polski w 1772 roku) służył jako siedziba biskupów warmińskich. Spłonął w 1783 roku, a potem został rozebrany z nakazu władz pruskich. W kolejnym stuleciu na fundamentach dawnej warowni wybudowano nowe budynki, które dzisiaj są siedzibami urzędów. Zachowały się piwnice i mury przyziemia  dawnego skrzydła zachodniego, a także niewielki fragment wieży  (wszystko w murach późniejszych budowli).

W pobliżu: Lidzbark Warmiński (21 km), Miłakowo (48 km), Olsztyn (29 km)

 Powrót 

  © Xezaar