Dąbrówno

Siedziba wójta krzyżackiego wzniesiona została na początku XIV wieku,  pomiędzy Jeziorem Wielkim i Małym Dąbrowskim. Spalona w 1410 roku, nie została już odbudowana. Nowy zamek powstał prawdopodobnie jeszcze w XV wieku i było to trzyskrzydłowe założenie z prostokątnym dziedzińcem. W XVI i XVII stuleciu rządzili tutaj Oleśniccy z Wielkopolski. W 1693 roku przebudowano zamek w stylu barokowym. Spalony w 1945 roku, zachował  jedynie fragmenty murów.

W pobliżu: Działdowo (23 km), Nidzica (32 km), Olsztynek (31 km)

 Powrót 

  © Xezaar