Bratian

W widłach rzeki Drwęcy, na lewym jej brzegu, postawili Krzyżacy w latach 1343 - 1359  zamek, który spełniać miał rolę siedziby wójta. Rozplanowany na czworoboku z podziałem na zamek wysoki i niski, był obszernym założeniem z zabudowaniami o wielorakim przeznaczeniu. Po bitwie pod Grunwaldem na krótko znalazł się w rękach Polski, ale po pokoju toruńskim (1411) powrócił w granice państwa zakonnego na następne 50 lat. Dopiero po ustaleniach drugiego pokoju toruńskiego (1466), po wojnie trzynastoletniej, ponownie znalazł się w Królestwie Polskim i stał się siedzibą starostów. Rozebrany pod koniec XVIII w., a w wieku XIX legł w ruinie. Zachowały się fragmenty kamiennych murów  przyziemia.

W pobliżu: Kurzętnik (10 km), Lubawa (13 km)

 Powrót 

  © Xezaar