Braniewo

Galeria w wieży >>>

Na wzniesieniu w drugiej połowie XIII w.  wzniósł zamek na swą siedzibę biskup warmiński Henryk I Fleming.  Warownia złożona z części właściwej z dwoma wieżami i budynkiem mieszkalnym oraz przedzamcza z zabudowaniami gospodarczymi, rozbudowana została w wieku XIV. Zamek, który do roku 1770 pozostawał w rękach polskich, był wielokrotnie przebudowywany. Władze pruskie, które zajęły Braniewo po pierwszym rozbiorze Polski (1772), urządziły w zamku w 1811 roku instytut pedagogiczny dla nauczycieli warmińskich szkół ludowych. Jednak stare mury z wolna zaczynały chylić się ku ruinie i budynki ostatecznie rozebrano pod koniec XIX w. Z braniewskiego zamku zachowała się jedynie wieża bramna.

W pobliżu: Frombork (10 km), Pieniężno (28 km)

 Powrót 

  © Xezaar

Zobacz też:
  - AKT LOKACYJNY MIASTA BRANIEWA - dokument z 1 kwietnia 1284 roku