Bezławki

Galeria w wieży >>>

Krzyżacy wznieśli tu zamek prawdopodobnie około roku 1400,  jako strażnicę na granicy z Litwą. Zbudowany na planie regularnego prostokąta (53 x 39 m), posiadał dwukondygnacyjny dom mieszkalny przy północnej ścianie założenia usytuowany na przeciwko wjazdu. Zniszczony w XVI w., a mury zaadoptowane zostały do nowej budowli - kościoła.  W jego bryle zachowały się fragmenty pierwotnych murów,  murów obwodowych oraz narożne baszty i bramy.

W pobliżu: Kętrzyn (11 km), Reszel (9 km), Szestno (13 km)

 Badacz 

 Powrót 

  © Xezaar