Wiślica

Zamek zbudowany prawdopodobnie w XIV wieku  w miejscu wcześniejszego, drewnianego grodu, został zniszczony podczas wojen ze Szwedami, a rozebrany razem z murami miejskimi po 1766 roku. Nie zachował się po nim żaden ślad.

W pobliżu: Chroberz (14 km), Nowy Korczyn (12 km), Pińczów (31 km)

 Powrót 

  © Xezaar