Stopnica

Wzniesiony w XIV wieku  królewski zamek uległ z biegiem stuleci znacznej przebudowie. Zniszczony podczas potopu szwedzkiego w 1655 roku, został odbudowany jeszcze w tym samym stuleciu. Z wolna podupadający zamek poddano renowacji w 1783 roku, ale później już nie podejmowano się podobnych prac. Wśród budowli, które stanęły w miejscu dawnego zamku  są prawdopodobnie pozostałości pierwotnego założenia.

W pobliżu: Chroberz (31 km), Nowy Korczyn (21 km), Szydłów (22 km)

 Powrót 

  © Xezaar