Rembów

Galeria w wieży >>>

Ruiny na wzgórzu są pozostałością rycerskiego zamku rodu Sienieńskich  zbudowanego prawdopodobnie w XVI w.  Założony na planie nieregularnym z wieżą zamek, zniszczony został przez Szwedów w XVII, a potem jeszcze w XVIII w. i do dzisiaj przetrwały fragmenty fundamentów  zamkowej zabudowy.

W pobliżu: Rytwiany (14 km), Szydłów (13 km), Ujazd - Krzyżtopór (13 km)

 Powrót 

  © Xezaar