Ossolin

Galeria w wieży >>>

Renesansowy zamek rodu Ossolińskich wzniesiony przez J. Ossolińskiego, kanclerza wielkiego koronnego w latach 1635 - 36, na miejscu XIV- wiecznej gotyckiej warowni rycerskiej rodziny Toporczyków. Założenie obejmujące czworoboczny zamek właściwy i przedzamcze otoczone fortyfikacjami ziemnymi, pełniło rolę siedziby rodowej Ossolińskich do 1780 r., która przebudowywana zmieniła się w barokową rezydencję. W roku 1826 ówczesny właściciel zamku nakazał wysadzenie starej budowli, a podczas II wojny światowej radzieccy żołnierze wysadzili wieżę. Ruinę rozebrała okoliczna ludność. Zachowały się jedynie nikłe pozostałości murów przyziemia i mostu.

W pobliżu: Konary (10 km), Rytwiany (36 km), Ujazd - Krzyżtopór (16 km)

 Powrót 

  © Xezaar