Nowy Korczyn

W widłach Wisły i Nidy powstał zamek zbudowany w XIV wieku przez Kazimierza Wielkiego.  Regularne założenie, w którym rezydował królewski zarządca, zostało rozbudowane w XV wieku, a w następnym stuleciu dodatkowo umocnione. Zniszczenia potopu szwedzkiego (1655) doprowadziły do spadku znaczenia zamku i pod koniec XVIII wieku budowlę rozebrano. Zachowały się nikłe pozostałości fundamentów.

W pobliżu: Konary (18 km), Ossolin (14 km), Ujazd - Krzyżtopór (27 km)

 Powrót 

  © Xezaar