Kurozwęki

Galeria w wieży >>>

Zbudowany przez rodzinę Kurozwęckich w drugiej połowie XIV wieku  gotycki zamek, został założony na dość niespotykanym owalnym planie i był otoczony fosą. Rozbudowany w XV wieku, a potem także przez Lanckorońskich w XVII stuleciu i w wieku XVIII przez Sołtyków, którzy przebudowali swą siedzibę na barokowy pałac. Potem przebudowano go jeszcze raz, tym razem w stylu klasycystycznym. Aktualnie remontowany pałac  zachował w sobie elementy każdego z powyższych stylów architektonicznych.

W pobliżu: Rytwiany (12 km), Szydłów (7 km), Ujazd - Krzyżtopór (29 km)

 Powrót 

  © Xezaar