Ćmielów

Galeria w wieży >>>

Nad rzeką Kamienną kanclerz wielki koronny Krzysztof Szydłowiecki  wybudował sobie siedzibę w latach 1519-91.  Było to założenie z podziałem na zamek właściwy i przedzamcze. W kolejnych stuleciach zmieniali się właściciele. Mimo umocnień bastionowych, w które wyposażono zamek na początku XVII wieku, nie zdołał on się oprzeć Szwedom w 1656 roku. Zniszczony, nie doczekał się odbudowy, a w XIX stuleciu stoczył się w ruinę. Zachowane są fragmenty murów, wieża bramna i bastionowe umocnienia.

W pobliżu: Podgrodzie (3 km), Sandomierz (35 km)

 Powrót 

  © Xezaar