Żarnowiec

Wymieniany przez Jana Długosza zamek, powstał prawdopodobnie w XIV wieku zbudowany przez Kazimierza Wielkiego.  Wapienno-ceglane założenie zbudowano na prostokącie 105x125 m i otoczono murem z wjazdem od strony miasta (od wschodu). Obwodu murów strzegły narożne, czworoboczne wieże, a główny budynek posiadał prawdopodobnie dwie kondygnacje. W latach 1355-56 przebywała tutaj oddalona żona Kazimierza Wielkiego - heska księżniczka Adelajda, bywał też sam król-budowniczy, a w XV wieku odwiedzał żarnowiecki zamek także Władysław Jagiełło. Zapisy lustracyjne z XVI i XVII wieku zawierają informacje o sprawnie działającym zespole zamkowym, jednak kolejna lustracja - z 1789 roku - donosi o pożarze w 1775 roku i musiała przedstawić praktycznie raport zniszczeń. Ruiny rozebrano pod koniec XVIII i w trakcie następnego wieku, a do dzisiaj nie dotrwały ślady zabudowy. Jedyną widoczną pozostałością średniowiecznej warowni są relikty fosy,  ostałe wśród podmokłych łąk na płn-zach od miasta (w dolinie zalewowej Pilicy).

W pobliżu: Pilica (15 km), Smoleń (19 km), Udórz (8 km)

 Powrót 

  © Xezaar