Toszek

Galeria w wieży >>>

Na wzgórzu zachowały się ruiny zamku zbudowanego prawdopodobnie w XIV wieku  przez piastowskich książąt opolskich.  Nieregularne założenie z kwadratową wieżą zostało zniszczone przez husytów w pierwszej połowie XV wieku, ale niedługo potem odbudował je książę oświęcimski Przemysław. Potem zamek był w posiadaniu króla Węgier Macieja Korwina, a po 1532 roku często zmieniał właścicieli. Przebudowany w 1666 r. na barokową rezydencję, był użytkowany jeszcze przez ponad sto lat, aż do pożaru w 1811 roku, po którym go opuszczono. Zrujnowaną budowlę częściowo odbudowano w XX wieku i przeznaczono na Muzeum Regionalne. Zachowały się XVII-wieczne mury, wieże i niektóre pomieszczenia,  a także pomniejsze detale, jak np. barokowy portal.

W pobliżu: Gliwice (27 km), Tworóg (23 km)

 Powrót 

  © Xezaar