Świerklaniec

Galeria w wieży >>>

Zbudowany na mokradłach, przypuszczalnie w XIV wieku,  zamek należał do książąt cieszyńskich. Był nieregularnym założeniem z dziedzińcem i wieżą bramną. Później władali nim książęta opolscy, a od 1526 r. bogaci panowie niemieccy. Przebudowywany jeszcze w XIX wieku. Zniszczony w pożarze w 1945 roku. Zachowały się  niektóre budynki z dawnego założenia  zamkowego.

W pobliżu: Będzin (25 km), Gliwice (28 km), Siewierz (19 km)

 Powrót 

  © Xezaar