Smoleń

Galeria w wieży >>>

Na wzgórzu (486 m n.p.m.), w miejscu XIII-wiecznej drewnianej warowni, powstał w XIV wieku  gotycki zamek z wysoką wieżą, zbudowany przypuszczalnie przez Ottona z Pilczy. Rozbudowany w stylu renesansowym w drugiej połowie XVI wieku przez Seweryna Bonera, stał się dwuczęściowym założeniem z zamkiem dolnym i górnym. Potem był w rękach rodu Padniewskich. Zniszczony przez Szwedów w XVII wieku, nie został już odbudowany. Zachowała się  część cylindrycznej wieży, fragmenty murów i bramy wjazdowej, a także studnia. 

W pobliżu: Ogrodzieniec (10 km), Pilica (4 km), Ryczów (5 km), Siewierz (5 km)

 Powrót 

  © Xezaar