Ryczów

Galeria w wieży >>>

Na wapiennej skale zbudowano w XIV w.  niewielką strażnicę, która miała strzec pobliskiego handlowego szlaku, a zarazem stanowić jedno z ogniw łańcucha Orlich Gniazd broniącego granic Królestwa. Zachowały się fragmenty murów  trapezoidalnego założenia, na niedostępnej dla przeciętnego turysty skale. No chyba, że ów przeciętny turysta ma także zamiłowanie do wspinaczki…

W pobliżu: Ogrodzieniec (6 km), Pilica (5 km), Smoleń (5 km)

 Powrót 

  © Xezaar