Lubliniec

Galeria w wieży >>>

Prostokątny budynek ze środkowym ryzalitem  był niegdyś częścią zamku wzniesionego przez książąt opolskich w XIV w.  Gruntowna przebudowa w XVII i XVIII wieku zmieniła wygląd średniowiecznej warowni, która do lat siedemdziesiątych XX stulecia pełniła rolę szpitala. Potem zamek opuszczono, gdyż ruina groziła zawaleniem. Jednak ta ruina zachowała się  do naszych czasów i czeka na lepsze czasy i przychylnych inwestorów.

W pobliżu: Częstochowa (35 km), Toszek (37 km), Tworóg (16 km)

 Powrót 

  © Xezaar