Lelów

Zamek zbudowany przez Kazimierza Wielkiego w pierwszej połowie XIV wieku,  powstały przy zmianie położenia miasta (uprzednio znajdowało się na terenie dzisiejszej wsi Staromieście), znajdował się w miejscu dzisiejszego cmentarza, na prawym brzegu rzeki Białki. Był nierozległym, regularnym założeniem z wieżą. Zniszczony w pożarach w XV i XVII wieku, został określony w lustracji w 1622 roku jako "opustoszały". Potem jednak odbudowy podjął się starosta Rupniewski, a w roku 1789 zamek pełnił jeszcze funkcje kancelarii starosty. Niestety później go opuszczono i na początku XIX wieku był ruiną, rozebraną już w latach 1804-1805. Nie zachowały się ślady  po zamku.

W pobliżu: Bobolice (12 km), Mirów (10 km), Ostrężnik (21 km), Suliszowice (18 km)

 Powrót 

  © Xezaar