Krzepice

Gotycki zamek zbudowany nad Liswartą przez Kazimierza Wielkiego w XIV wieku.  Był nieregularnym założeniem z okrągłą wieżą i zewnętrznym murem. Przez krótki czas w 1587 roku był w rękach arcyksięcia Maksymiliana. Zniszczony podczas potopu szwedzkiego (1655-56), został odbudowany tuż po, przez starostę J. Michałowskiego (w latach 1657-71), który także ufortyfikował dodatkowo zamek umocnieniami bastionowymi. Podupadł w czasach rządów Sasów, a potem został rozebrany przez władze pruskie. Zachowały się  tylko ziemne umocnienia.

W pobliżu: Biała Dolna (25 km), Częstochowa (34 km), Danków (9 km)

 Powrót 

  © Xezaar