Kobiernice
ZAMEK WOŁEK

Galeria w wieży >>>

Na wzgórzu, wyrastającym nad drogą, zachowały się szczątki zamku "Wołek" zbudowanego około połowy XIV w. przez książąt oświęcimskich.  Zaprojektowana na czworoboku warownia otoczona murem obronnym z dwoma budynkami mieszkalnymi we wschodniej części, była w XV w. we władaniu rycerzy - rabusiów, wśród których znaleźli się znani z imienia rozbójnicy - Bożywoj i Włodek Dunin Skrzyńscy. Zamek został zburzony przez wojska królewskie Kazimierza Jagiellończyka w drugiej połowie XV w. Dotrwałe  do naszych czasów relikty średniowiecznej warowni, odkryte podczas badań w 1880 r. (prowadzonych przez S. Tomkiewicza i H. Lindquista), to jedynie mury przyziemia, fragment baszty oraz zarys fosy.

W pobliżu: Bielsko-Biała (15 km), Łodygowice (23 km), Żywiec (31 km)

 Powrót 

  © Xezaar