Danków

Galeria w wieży >>>

Nad Liswartą zbudowano w XV w.  zamek, którego przebudował i otoczył fortyfikacjami bastionowymi Stanisław Warszycki w pierwszej połowie XVII w. Zniszczony w kolejnych wiekach, ostał się jedynie we fragmentach budynku mieszkalnego i zarysie fos.  Zachowały się również XVII-wieczne umocnienia bastionowe.

W pobliżu: Biała Dolna (25 km), Częstochowa (33 km)

 Powrót 

  © Xezaar