Bieruń Stary

Bieruń nad Mleczną otrzymał prawa miejskie w 1387 roku i według źródeł już wtedy istniał tu zamek. Powstał więc zapewne około połowy XIV wieku.  Niedaleko pd-zach krańca miasta zachował się sztucznie usypany tzw. "kopiec bieruński", który był niegdyś podstawą warowni mającej strzec szlaku handlowego z Krakowa przez Oświęcim, Bieruń i Gliwice do Wrocławia. Późniejszy brak wzmianek o strażnicy pozwala przypuszczać, że straciła ona dosyć szybko swe znaczenie albo też została zniszczona lub rozebrana. Do dzisiaj zachowało się  zaledwie samo sztuczne wzniesienie.  Warto wiedzieć, że Bieruń otrzymał miano Starego w 1865 r. (na lewym brzegu Wisły znajduje się także Bieruń Nowy).

W pobliżu: Będzin (32 km), Chudów (23 km)

 Powrót 

  © Xezaar