Bielsko - Biała

Galeria w wieży >>>

Wzniesiony w XV wieku  przez książąt cieszyńskich  gotycki zamek, był przez wieki swego istnienia wielokrotnie przebudowywany. Zbudowany pierwotnie z jedną, narożną wieżą o planie prostokątnym bronił okolicy z prawego brzegu rzeki Białej. Na lewym jej brzegu, założone zostało w XIII w. podgrodzie Bielsko, które z biegiem czasu rozwinęło się w dużą osadę i uzyskało prawa miejskie (w drugiej połowie XIII stulecia). W drugiej połowie XVI stulecia zamek wraz z miastem Bielsko zakupiony został przez niemieckich możnowładców Promniców, którzy poczynili pierwsze poważniejsze zmiany budowlane. Spalony w roku 1656 przez Szwedów, a następnie odbudowany, stracił wiele ze swego początkowego wyglądu, co jeszcze bardziej utwierdziła jeszcze jedna przebudowa, z XIX w. Dzisiejszy stan to główna bryła na planie trapezu  z wewnętrznym dziedzińcem i jedna prostokątna wieża.
Obecnie zamek mieści Muzeum Okręgowe i bibliotekę.

W pobliżu: Grodziec (12 km), Kobiernice (11 km), Łodygowice (12 km)

 Powrót 

  © Xezaar