Biała Dolna

Nieopodal rzeki Kocinki, wzniesiono przypuszczalnie w XIV w.  zamek (obronny dwór ?). Budowniczym mógł być rycerz Hryćko Kierdejowicz, który otrzymał od króla wieś Białą wraz z nakazem budowy warowni. Cóż... niestety nie został po niej ślad.

W pobliżu: Danków (25 km), Olsztyn k/Częstochowy (24 km)

 Powrót 

  © Xezaar