Słupsk

Galeria w wieży >>>

Pierwotny zamek wzniósł na początku XVI w. książę Bogusław X,  ale kilkadziesiąt lat później gruntowną przebudowę w stylu renesansowym przeprowadził książę Jan Fryderyk (w latach 1580 - 87). Siedziba książąt słupskich i pomorskich, była prostokątnym założeniem z wieżami. W 1731 r. zamek przejął król pruski Fryderyk Wilhelm I, a w drugiej połowie XVIII w. przeznaczył go na koszary. Po pożarze w 1815 r. przebudowano zamkowe pomieszczenia na magazyn. Dopiero po II wojnie światowej odzyskał nieco swe znaczenie stając się, po pracach przygotowawczych w latach 1959-65, Muzeum Pomorza Środkowego. W zamku zachowały się elementy późnogotyckiej  (m.in. sklepienia w wieży), renesansowej i barokowej architektury.

W pobliżu: Bytów (50 km), Lębork (51 km)

 Powrót 

  © Xezaar