Grabiny - Zameczek

Galeria w wieży >>>

Wymieniana w początkach XIV wieku jako "curia nostra" drewniana siedziba wójta krzyżackiego, pełniła swą rolę, aż do pierwszych lat XV w. Wtedy to, w latach 1403 - 1407, Krzyżacy  wznieśli według projektu Mikołaja Fellensteina, murowany, warowny zamek. Budowla była założona na planie regularnym z dwiema narożnymi wieżami cylindrycznymi, które włączono w ciąg muru obwodowego zamykającego dziedziniec o wymiarach 70 x 80 m. W części zachodniej stał budynek mieszkalny, a całości dopełniały ceglane zabudowania gospodarcze mieszczące oborę, chlew, stajnię. Wszystko otoczone było wałem z palisadą i głęboką fosą, zasilaną z rzeki Kłodawy. Zamek został w 1459 r. zdobyty przez gdańszczan i częściowo zniszczony. Odbudowano go w XVI w., ale już w wieku XVII (1643) dom mieszkalny przekształcono na kaplicę filialną.

W pobliżu: Gdańsk (16 km), Sobowidz (23 km), Tczew (29 km)

 Powrót 

  © Xezaar