Czarne
ZAMEK AMERSZTYN

Galeria w wieży >>>

Nad rzeką Czernicą stał niegdyś zamek krzyżacki.  Zbudowany wśród licznych rozlewisk na północ od miasta, w latach 1395 - 1403  na planie trapezu z wieżą w narożu południowym. Brama wjazdowa usytuowana była w części wschodniej. Nadgraniczna strażnica i siedziba wójta krzyżackiego, aż do wojny trzynastoletniej, kiedy to (1454) został przejęty przez wojska polskie. Po jej zakończeniu (1466) Czarne zostało włączone do Polski, a zamek stał się siedzibą starosty niegrodowego. W połowie XVI w. król Zygmunt August przekazał warownię Mikołajowi i Szczęsnemu Konarskim, którzy niedługo potem zbudowali tutaj drewniany budynek do celów mieszkalnych. Sporządzona w 1565 r. lustracja tych rejonów nazywa zamek Amersztynem, dodając opis budowli. Pod koniec XVI w. rozbudowano stary gotycki zamek, dostawiając od północy nowe elementy otoczone murami. W północnej części obwodowego muru wstawiono ośmioboczną wieżę, która była prawdopodobnie basteją przystosowaną do użycia broni palnej. Fundamenty tej wieży-bastei odkryto podczas badań w 1966 r. i zaraz potem zasypano. W 1627 r. zamek ciągle jeszcze służył militarnie, odgrywając ważną rolę w wojnie ze Szwecją. W 1772 r. opanowany przez Prusaków i w 1830 rozebrany. Zachowały się fragmenty murów obwodowych zamku krzyżackiego  i ślady narożnej wieży. Nie znaleziono nawet pozostałości żadnego z budynków zamkowych, czemu "przysłużyła się" zapewne budowa pałacu w XIX w.

W pobliżu: Człuchów (34 km)

 Powrót 

  © Xezaar